image

WELKOM

op de website
van Begeleid Wonen Pajottenland vzw
 
Onze dienst biedt ondersteuning bij het zelfstandig wonen via
een Persoonsvolgend Budget en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
aan personen met (vermoeden van) een handicap.
Onze dienst is erkend en vergund door
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Sponsors

Begeleid Wonen Pajottenland is deels afhankelijk van giften en donaties. 
Wilt u ons steunen? Dat kan door een bedrag naar keuze over te maken op ons rekeningnummer. 
Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een attest voor belastingaftrek.
IBAN: BE24 7341 6920 0038 - BIC: KREDBEBB

 

 

 

 

 CONTACT

image
image