image

OUTREACH

Outreach bieden we aan voor groepen van minimum 3 ondersteuners/hulpverleners/vrijwilligers/welzijnswerkers of leerkrachten die personen met (een vermoeden van) een beperking ondersteunen en begeleiden, en die hun ondersteuning beter willen afstemmen op de vragen
en noden van personen met een beperking.

Bijvoorbeeld: een kinderopvang, een school, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, CAW's, sociale huizen, opvoedingswinkels, groepspraktijken, zelfstandige (para-)medici, scholen, andere VAPH-voorzieningen of -diensten,...

image