Welkom bij

Begeleid Wonen Pajottenland vzw

Onze dienst biedt ondersteuning bij het zelfstandig wonen via een Persoonsvolgend Budget en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aan personen met (vermoeden van) een handicap.

Logo Begeleid wonen