Contacteer ons

Contactgegevens

Hoofdzetel

Sponsor worden

Onze dagelijkse werking wordt door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd, maar voor bijzondere activiteiten en projecten rekenen we ook sterk op de bijdragen van sponsors (zowel privaat personen als organisaties en ondernemingen) die een bewuste bijdrage willen leveren aan een duurzame en zinvolle toekomst.

Je kan een bijdrage storten op ons rekening nummer BE24 7341 6920 0038, met vermelding “gift bewopajot”. Voor giften vanaf 40 € ontvang je een fiscaal attest waardoor je een belastingvermindering van 45% (en conform de overige wettelijke bepalingen ter zake) op het gestorte bedrag kan bekomen. Wij danken je alvast vanuit de grond van ons hart.