Wat?

Onze dienst begeleidt volwassenen met een beperking die ondersteuning vragen bij hun woonsituatie en het dagelijks leven.

We bieden  begeleiding aan huis of op de dienst waarbij jij en/of je gezin ondersteuning krijgt.

Klik op “wat doen we” om te weten hoe het allemaal in z’n werk gaat. Rechts op de pagina zie je ook een aantal voorbeelden waarmee we je allemaal kunnen helpen

Ga naar werkingsgebied om te weten in welke regio we vooral werken.

Voor wie?

Om begeleiding bij onze dienst in te kopen, moet je beschikken over een Persoonsvolgend Budget (PVB) vanuit het Vlaams-Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

De begeleiding is vrijwillig. Dit betekent dat we voldoende motivatie van jou verwachten om in de begeleiding te komen. Indien mogelijk proberen we samen te werken met je familie, vrienden en met andere diensten.

Klik voor een overzicht hiervan op werkingsgebied

Daarnaast moet je 18 jaar zijn of ouder en ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen.

Heb je een auditieve handicap? Wij hebben 3 begeleiders met kennis van de gebarentaal die jou kunnen begeleiden.

 

 

Cliënt getuigt over zijn ervaring met begeleid wonen

Aanvraag

Het is de bedoeling dat je een Persoonsvolgend Budget zou verkrijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) alvorens je ondersteuning kan inkopen bij onze dienst.

Wij willen jou ook ondersteunen op weg naar een Persoonsvolgend Budget.

Je kan op voorhand zeker eens langskomen voor meer informatie over onze dienst, of een afspraak maken bij jou thuis. We horen graag van jou waar jij hulp bij zou willen krijgen en wat onze dienst voor jou kan betekenen.

Als je beslist om bij ons ondersteuning te kopen, dan maken we samen een begeleidingsovereenkomst op waarin staat welke hulp je zou willen en hoeveel keer.

Kostprijs

Bij onze dienst kan je zorg/ondersteuning inkopen met je Persoonsvolgend Budget, ter beschikking gesteld vanuit het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Je kan dit via een voucher- of cash systeem doen.

Bij vouchers regelt het VAPH de betaling van je ondersteuning rechtstreeks met onze dienst.

Bij cash-geld moet je zelf een aparte rekening openen waarop het VAPH je Persoonsvolgend Budget kan storten. Dan zal je zelf, of met hulp van een bijstandsorganisatie, de uitgaven moeten bewijzen aan het VAPH van je ingekochte ondersteuning.

Voor meer informatie kan je ons steeds contacteren. Wij zijn steeds bereid om mee te zoeken naar de ondersteuning die het beste bij jou past.

Wat doen we?

We streven er naar om jou zo zelfstandig mogelijk te laten zijn. Er wordt gewerkt met een vaste begeleider die bij jou aan huis komt, of waarmee je op de dienst afspreekt. Samen bekijken jullie wanneer dit voor jou het beste past. Jouw vraag bepaalt
de inhoud van de begeleiding.

Je bekijkt samen de dienst hoeveel keer je de ondersteuning vraagt, afhankelijk van jou Persoonsvolgend Budget.

Rechts op deze pagina kan je zien welke ondersteuning je kan inkopen bij onze dienst.

Medisch & juridisch

Doktersafspraken voor jou regelen, meegaan naar de dokter als je dat wil, tips geven om gezond te leven, je helpen met je medicatie, samen je rechten en plichten bekijken, een advocaat voor jou zoeken, meegaan naar de rechtbank, …

Psycho-sociaal

Praten over problemen, praten over je relatie, hulp bij contacten leggen, …

Werk & vrije tijd

Hulp bij het zoeken van een baan, hulp bij problemen op het werk, hulp bij het zoeken naar een leuke hobby, hulp bij het plannen van je vakantie of een daguitstap, …

Opvoeding

Meegaan naar oudercontacten, tips rond opvoeden (en eventueel eens samen met jou oefenen), hulp bij het zoeken naar opvang/school/…, opvolgen van je zwangerschap, …

Administratie

Samen je post bekijken en uitleg geven, je papieren sorteren en ordenen in een klassement, hulp bij het schrijven van brieven, …

Budget

Je leren internetbankieren, samen je inkomsten en uitgaven bekijken, je leren sparen, met jou mee naar de bank gaan, …

Huisvesting

Hulp bij het zoeken naar een woning, hulp bij contacten met je huisbaas, samen je verhuis regelen, je leren koken, poetsen, wassen of strijken, samen een boodschappenlijstje maken, zoeken naar een oplossing als je extra hulp nodig hebt bij het huishouden, …