Wat is dit?

Via mobiele en ambulante outreach kunnen wij onze handicapspecifieke kennis overdragen aan minimaal drie ondersteuners van personen met een beperking, die behoefte hebben aan handicapspecifieke knowhow.

Voor wie?

Outreach bieden we aan voor groepen van minimum 3 ondersteuners/hulpverleners/vrijwilligers/welzijnswerkers of leerkrachten die personen met (een vermoeden van) een beperking ondersteunen en begeleiden, en die hun ondersteuning beter willen afstemmen op de vragen en noden van personen met een beperking.

Bijvoorbeeld: een kinderopvang, een school, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, CAW’s, sociale huizen, opvoedingswinkels, groepspraktijken, zelfstandige (para-)medici, scholen, andere VAPH-voorzieningen of -diensten, …

Wat doen we?

We kunnen outreach bieden rond volgende doelgroepen:

  • NAH (niet-aangeboren hersenletsel)
  • Dubbele diagnose
  • Opvoedingsondersteuning
  • Mentale beperking
  • Auditieve beperking

Tijdens de outreach komen volgende zaken aan bod:

  • Begrip en inzicht verhogen
  • Tips aanreiken voor omgang met, en aangepaste ondersteuning voor, mensen met een beperking
  • Tips aanreiken om de hulpverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen zodat mensen met een beperking gebruik kunnen maken van reguliere hulpverlening.