Werkingsgebied

Dit is het werkingsgebied van Begeleid Wonen Pajottenland dat we in kaart hebben gebracht.

Kijk naar de steunpunten

Visie

We werken in een klimaat van vertrouwen met RESPECT voor ieders eigenheid.

We trachten het WELZIJN van onze cliënten te BEVORDEREN.

We vinden open COMMUNICATIE heel belangrijk.

We gaan ervan uit dat mensen het RECHT hebben om zelf te bepalen hoe ze willen leven.

We helpen mensen om ZELF KEUZES te maken in hun leven.

We zoeken samen met mensen naar OPLOSSINGEN.

We streven naar een zo groot mogelijke ZELFREDZAAMHEID.

We proberen zoveel mogelijk SAMEN TE WERKEN met andere mensen en diensten.

onze steunpunten

Afbeelding Dilbeek
Icon house

Dilbeek